Legenda w świecie japońskich kowali - mistrz Hideo Kitaoka i jego noże

Stal Yasuki Shirogami w rękach mistrza tradycyjnego, japońskiego kowalstwa, staje się materiałem tak plastycznym, że fachowiec może zrobić z nią, co tylko mu się zamarzy. Efekty pracy mistrza Hideo Kitaoka, który przez kilka dekad eksperymentował z tą stalą, z jej twardością, hartowaniem i metodami kucia, przerastają najśmielsze oczekiwania. Tradycyjne, japońskie noże mistrza Hideo Kitaoka to synonim wcielonej perfekcji. Ręcznie skuwane damasceńskie klingi są genialnie ostre, dzikie, a przez to piękne. Mistrz Kitaoka do perfekcji doprowadził kucie noży, które, co specyficzne, różnią się barwą i dziwerem. Najbardziej oryginalne, a odmienne od reszty, są noże Kiritsuke Black i Orosi. Wyglądają, jakby ktoś wykuł je miliony lat temu.